Verzekering

U bent betrokken bij een ongeval, dat is een jammerlijke gebeurtenis. Triatlon Vlaanderen (3VL) heeft een verzekering die u kan helpen, als lid van 3VL of als deelnemer op een van onze erkende events.

Onze verzekering is wereldwijd van toepassing en heeft 2 waarborgen. Enerzijds om uw resterende kosten te vergoeden als slachtoffer. Anderzijds om uw rechten te verdedigen, ongeacht of u slachtoffer bent of veroorzaker.

  • Burgerlijke aansprakelijkheid (schade aan derden): is op elk lid van toepassing (voor alle sportbeoefenaars).
  • Lichamelijke ongevallen: is ook op elk lid van toepassing, behalve op betaalde elitesporters want zij vallen onder de arbeidswetgeving en -verzekering.
    De waarborg lichamelijke ongevallen voorziet in een terugbetaling van de overblijvende medische kosten (die m.a.w. niet betaald worden door het RIZIV, of ziekenfonds, of andere verzekering) na lichamelijk ongeval. Ze komt niet tussen bij ziekte of andere, niet sportgerelateerde zaken.

Aan professionele triatleten, triatleten die deelnemen aan wedstrijden in binnen- en buitenland en/of met prijzengeld, wordt het advies gegeven hun situatie te bespreken met hun ziekenfonds. Indien het ziekenfonds bepaalde situaties uitsluit (bijv. bijstand en repatriëring bij beroepsgerelateerde reizen naar het buitenland), raden we hen aan zelf bij een verzekeringsmaatschappij een reisbijstandsovereenkomst af te sluiten.

Bekijk ook onze presentatie van 16 maart 2019 of grasduin door de polis van DVV.

Er is voor een zeer eenvoudige handeling gekozen omdat we weten dat bij een ongeval u andere dingen aan het hoofd heeft dan administratieve correctheid. Daarom volstaat het voorlopig om aangifte te doen via mail via deze link. Dat opent een email die u dient in te vullen en versturen. Het betreft een minimum aan informatie zodat snel een dossier kan opgestart worden en waarbij 3VL en de verzekeringsmaatschappij DVV verwittigd worden. Daarna ontvangt u via mail meer details en de contactgegevens van DVV bij wie u dan terecht kunt met de bewijsstukken.
Leden zijn verzekerd voor trainingen. Wordt er een onderscheid in gemaakt tussen clubtrainingen en individuele trainingen?
Neen, er wordt geen onderscheid gemaakt.


Bij individuele trainingen staat dat er een rechtstreeks verband moet zijn met door verzekeringsnemer georganiseerde activiteiten. Wat betekent dit precies? + stel bijvoorbeeld dat een triatleet gaat skiën in het winterseizoen of gaat fitnessen
Als de club zwemtrainingen organiseert en je hebt daarop een ongeluk dan ben je verzekerd. Als het de gewoonte is dat de club 1x per week zwemtraining geeft en dat de atleet individueel nog 2x per week oefent, dan ben je ook verzekerd. Het wordt moeilijker bij het fitnessen. Er is een vermoeden dat fitnessen niet in het trainingspakket zit. Is het wel het geval dat fitnesstrainingen in het normale pakket zitten, dan zal je dat als atleet/club moeten aantonen. Skiën kan je moeilijk als een normaal onderdeel van een training binnen triatlon zien. Dus je kan besluiten dat ski-ongelukken niet verzekerd zijn.


Clubactiviteiten zijn verzekerd. Is het volgende ook inbegrepen: stage, activiteit buiten reguliere trainingen, BBQ, …
Er wordt aangenomen dat een stage een training is. En een training dient om jouw prestaties te verbeteren of te onderhouden. En dat beter presteren zet je in voor een wedstrijd. Stages, en andere trainingen zijn dus verzekerd. Een activiteit buiten de reguliere trainingen moet inderdaad gelinkt zijn aan de sport. Als er bv een BBQ wordt gehouden om de clubkas te spijzen met als uiteindelijk doel de club en de atleten beter te kunnen coachen en laten presteren, dan is die link duidelijk. Als er daarentegen een culturele uitstap wordt georganiseerd met als doel de sociale banden te onderhouden, dan is die link er niet. De verzekering geldt in dit geval niet.


In hoeverre moet over bovenstaande gecommuniceerd worden door de club?
Om discussies te vermijden is het best om vooraf (mag net voor de start van het evenement zijn) de namen van de betrokkenen door te geven. Is het een stage -> welke atleten en coaches gaan mee? Is het een BBQ -> wie zijn de vrijwilligers die helpen? Het volstaat om ons een mail te sturen met deze lijst van namen.


Ik heb, als atleet, een extra verzekering via mijn werkgever. Bij welke verzekeringsmaatschappij geef ik mijn ongeluk aan?
Elke verzekering heeft zijn sterke punten in vergelijking met andere verzekeringen. De verzekering via jouw werkgever kan bv meer stoffelijke zaken verzekeren. Geef zeker jouw ongeluk aan bij die andere verzekeraar. Maar geef het ook aan via 3VL. DVV maakt dan de vergelijking. Zijn er zaken waarvoor jouw andere verzekeraar minder tussenkomt? Dan past DVV dat verschil bij. Bij DVV hoef je niet de originele bewijsstukken in te dienen. Een kopij is ok. Verzekeringsmaatschappijen wisselen onderling informatie uit om het jou makkelijk te maken.


Ik doe een internationale wedstrijd en iemand beschadigt tijdens het fietsen mijn fiets. Hoe wordt dit geregeld?
Het is in de eerste plaats de organisator van de wedstrijd die verantwoordelijk wordt gesteld. Deze organisator kan bepaalde zaken afwenden op de atleet die de schade heeft veroorzaakt. Het is dus de verzekering van die organisator die jou moet vergoeden. Uiteraard geef je best jouw ongeval ook bij ons aan want wij hebben ook een verzekering voor mocht er rechtbank bij komen kijken. Met internationale wedstrijden is dat geen uitzondering. Denk maar aan de tijd die het kan vragen vooraleer de schade effectief betaald wordt. Wist je dat DVV in bepaalde gevallen een voorschot kan uitkeren?


Wat als ik de veroorzaker ben van schade op een internationale wedstrijd?
Het eerste gedeelte is hetzelfde. Diegene die schade heeft geleden zal de organisator aanspreken. De organisator kan dan op zijn beurt onze verzekering aanspreken. Dat gebeurt onderling. Men zal jou vragen bij welke club je aangesloten bent en bij welke verzekeraar die zit. Daarna wordt dat onderling geregeld zodat jij verder niet lastiggevallen wordt met administratieve zaken.


Op 1 februari neem ik een jaarlidmaatschap. Er wordt me een medisch attest gevraagd. Dat zal ik rond 15 februari in orde hebben. Op 8 februari heb ik toch al een ongeval. Ben ik verzekerd?
Dit is een gecompliceerdere situatie. Er is geen standaard antwoord mogelijk. Elk geval wordt individueel bekeken omdat het begrip "te goeder trouw" belangrijk is. Stel dat het je eerste aansluiting is en je kent de procedure niet, en de timing die nodig is. In dit geval ben je, gezien de normale onwetendheid, toch verzekerd. Maar stel dat je al enkele jaren je lidmaatschap niet vernieuwd tegen het einde van het jaar (voor het komende jaar). Je doet dat steeds in het begin van het seizoen, net voor een wedstrijd waar je aan wil deelnemen. Dan weet je uit ervaring dat bepaalde zaken niet onmiddellijk in orde zijn. In dat geval heb je niet te goeder trouw gehandeld en kan de verzekeraar strikt zijn.

Meer vragen? Contacteer ons via aangifte@triatlon.vlaanderen