Commissies & werkgroepen

Commissies

Commissies worden samengesteld voor een periode van vier jaar (één Olympiade) en vormen voornamelijk een adviesorgaan binnen de betrokken domeinen. Kandidaten voor openstaande posten kunnen zich melden met hun motivatie via tom.schippers@triatlon.vlaanderen. Kandidaten moeten lid zijn van Triatlon Vlaanderen. Meer info via het Huishoudelijk Reglement.

 • Tom Schippers: algemeen directeur
 • Reinout Van Schuylenbergh: directeur Topsport
 • Bieke Verscheure: vertegenwoordigster RvB
 • Bert De Cuyper: prestatiepsycholoog
 • Jan Verstuyft: sportarts
 • Jago Van Soom: sportarts
 • Koen Volkaerts: paramedicus
 • Robrecht Sauter: juridisch adviesverstrekker
 • Contact: tom.schippers@triatlon.vlaanderen
 • Chief Race Official: Dirk Bogaert
 • Lokaal Organisatie Comité: openstaande post (#2)
 • Afgevaardigde van de atleten: openstaande post (3VL-lid, minstens 18 jaar)
 • Afgevaardigde Raad van Bestuur 3VL Bart Thijs
 • Afgevaardigde 3VL: Sofie Dely (secretaris)
 • Contact: events@triatlon.vlaanderen
 • Chief Race Official: Dirk Bogaert
 • Chief Race Official: Christoph De Vos (voorzitter)
 • Chief Race Official: Patrick Hendrickx
 • Afgevaardigde van de atleten: openstaande post
 • Afgevaardigde van de organisatoren: openstaande post
 • Afgevaardigde Raad van Bestuur 3VL: Bart Thijs
 • Afgevaardigde 3VL: Sofie Dely (secretaris)
 • Contact: events@triatlon.vlaanderen
 • Bondscoach: Nick Baelus
 • Development coaches: Glenn Poleunis
 • Coach multisport: Loïc Hélin
 • Embedded scientist: Matthias Verstraelen
 • Atletenvertegenwoordiger: Simon De Cuyper
 • Afgevaardigde development clubs: Johan Smolders
 • Onafhankelijk expert: Erwin Koninckx
 • Onafhankelijk expert: Thomas Steurbaut
 • Afgevaardigde afdeling topsport Sport Vlaanderen: Bert Six
 • Afgevaardigde BOIC: Philippe Préat
 • Afgevaardigde vanuit de medische omkadering: Mathieu Gram
 • Afgevaardigde Raad van Bestuur 3VL: Bart Thijs
 • Afgevaardigde 3VL: Reinout Van Schuylenbergh (secretaris)
 • Contact: topsport@triatlon.vlaanderen

Werkgroepen

Werkgroepen focussen zich meestal op een specifiek project en veronderstellen ook een meer actief engagement. Wil je aansluiten bij een werkgroep? Stuur dan een mailtje naar clubs@triatlon.vlaanderen.

Deze werkgroep focust zich op het jeugdbeleid van Triatlon Vlaanderen en wordt samengesteld uit vertegenwoordigers van alle jeugdclubs en de club/event manager.