Clubondersteuning

Samen met de atleten en organisaties vormen clubs of verenigingen één van de belangrijkste stakeholders van Triatlon Vlaanderen. Via clubs kunnen atleten op een duurzame en sporttechnisch kwalitatieve manier in contact komen met triatlon of multisport. Daarom heeft Triatlon Vlaanderen een ondersteuningspakket uitgebouwd voor die clubs die zich hiervoor willen engageren. Uiteraard in een uiterst gezellige clubsfeer!

Elke vereniging, hetzij feitelijk vereniging, vzw of andere vennootschapsvorm, kan zich aansluiten bij Triatlon Vlaanderen. Er is een jaarlijkse clubbijdrage en hiervoor krijgt men volgende voordelen:
 • Een digitaal clubplatform waarbij de club alle ledenadministratie kan beheren, clubgegevens gepubliceerd worden, triatlon- of multisportorganisaties kunnen aangemaakt worden, ... Dit platform is automatisch gelinkt aan 3ntrance, hèt inschrijvingsplatform van Triatlon Vlaanderen met meer dan 30.000 gebruikers.
 • Men komt als club in aanmerking om ondersteuning te krijgen voor subsidies (zie verder).
 • De mogelijkheid om clubactiviteiten te organiseren (eetfestijn, stage, ...) waarbij de aangesloten leden & medewerkers automatisch verzekerd zijn.
 • De mogelijkheid om aan een gunstig verzekeringstarief wedstrijden (triatlon, multisport, run&bike, jogging, ...) te organiseren en beroep te doen op 3Vl-ondersteuning.
Voor 2019 bedraagt het clublidmaatschap € 500. Voor opstartende clubs is er eenmalig voordeeltarief van € 250, tenzij de club datzelfde jaar ook beroep wil doen op bepaalde clubsubsidies. Voor clubs die "effectief lid" willen worden van Triatlon Vlaanderen, met stemrecht op de Algemene Vergadering, zijn er een aantal minimumvoorwaarden. Meer info via de statuten.
Als vereniging heb je verschillende ondersteuningsmogelijkheden, we sommen ze hieronder even op:
 1. Ondersteuning voor openwaterzwemmen: Triatlon Vlaanderen werkte een project uit zodat clubs financieel ondersteund worden wanneer ze op een legale en veilige manier openwaterzwemmen organiseren en dit openstellen voor andere 3VL-leden.
 2. Ondersteuning voor jeugdclubs: Het jeugdfonds van Triatlon Vlaanderen ondersteunt jeugdclubs in de ontwikkeling of verdere ontplooiing van een kwaliteitsvolle jeugdwerking en dit op verschillende niveau's (management, sporttechnisch en financieel).
 3. Ondersteuning voor algemene clubwerking: Clubs die zich engageren voor een kwalitatieve meerwaarde voor hun leden, komen in aanmerking voor een toelage. Dit wordt momenteel automatisch berekend door 3VL op basis van parameters zoals ledenaantal, participatie aan wedstrijden, organisatie van wedstrijden, trainers, officials en participatie aan beleid van 3VL.
 4. Ondersteuning voor starters: Clubs die focussen op beginnende sporters en een "start2-project" organiseren, komen in aanmerking voor ondersteuning, zowel voor de deelnemers als voor de club.
 5. Ondersteuning bij organiserende clubs: Een triatlon of multisport event organiseren vergt wat expertise en specifieke faciliteiten. Triatlon Vlaanderen heeft een dienstverlening om die organisatoren een duwtje in de rug te geven.
 6. Topsportlabel: Wie als club talent in huis heeft en hier lokaal een professioneel en kwalitatief kader wil voor uitbouwen, kan in aanmerking komen voor het label van de topsportclub. Klik hier voor meer info of contacteer de topsport manager.
 7. Wil je als club een bijscholing organiseren voor leden/trainers of zelfs een trainerscursus (Vlaamse Trainersschool)? Ook dit kan je doen in samenwerking met Triatlon Vlaanderen of maak gebruik van het bestaande aanbod van Triatlon Vlaanderen of partners zoals Dynamo Project, ....
 8. Triatlon Academy: dè trainersvereniging van Triatlon Vlaanderen dat een kennis- en discussieplatform creëert om clubtrainers beter op te leiden.
 9. Clubwegwijzer: Een overzicht van mogelijke partners die jullie als club een stapje vooruit kunnen helpen.
 10. Heb je specifieke ondersteuning nodig of wil je weten hoe jouw club zich profileert in het triatlonlandschap en welke uitdagingen er mogelijk zijn? Contacteer of maak een afspraak met één van onze medewerkers die jullie ter plaatse komt bezoeken!
Ben je als club geïnteresseerd in één of meerdere ondersteuningsprojecten? Contacteer ons dan via info@triatlon.vlaanderen voor meer info.
Hieronder het stappenplan om een clubaanvraag in te dienen:
 1. Vraag een clublogin aan via info@triatlon.vlaanderen. Hiervoor hebben we de officiële clubnaam, afkorting en een emailadres van de contactpersoon nodig.
 2. Je ontvangt van ons een clublogin waarbij je als club online kan registreren via de blauwe CLUB-login knop (rechtsboven) op onze homepage.
 3. Vul als clubadministrator alle gevraagde clubgegevens in via het submenu "Algemene Gegevens" en de trainersgegevens via de "Technische Fiche". Doe bij het submenu "Algemene Gegevens" een aanvraag voor het specifieke aansluitingsjaar . Opgelet, actieve bestuurders en trainers komen in aanmerking voor korting op hun lidmaatschap maar dan moeten deze correct worden ingegeven in de clubaccount. Voor nieuwe bestuurders en trainers (nog niet in onze database) moet eenmalig een nieuw profiel aangemaakt worden. De persoon in kwestie vult dit best zelf in, aangezien verschillende gegevens (geboortedatum, adres, rijksregisternummer) worden opgevraagd.
 4. Na de aanvraag wordt een factuur opgemaakt ter waarde van € 500 (clubbijdrage). Dit kan gestort worden op rekening van Triatlon Vlaanderen (BE16 0011 7665 6274) met vermelding van de clubnaam.
 5. Na ontvangst van de clubbijdrage wordt de aanvraag officieel goedgekeurd, verschijnt jullie club online en kunnen atleten zich via 3ntrance (zie homepage - knop rechtsboven) aansluiten via jullie club.
Als aangesloten club kunnen atleten zich lid maken van de federatie via jullie club. Er bestaan verschillende soorten lidmaatschap, afhankelijk van de eigen noden. Klik hier voor meer info. Hieronder een overzicht van de belangrijkste info voor clubs die jullie aan leden kunnen meegeven:
 • Atleten kiezen tussen ofwel een licentie of een basislidmaatschap voor wie meer laagdrempelig van het aanbod wil proeven
 • Er zijn kortingstarieven voor specifieke doelgroepen, clubbestuurders, clubtrainers, officials en gezinnen.
 • De atleet vraagt het 3Vl-lidmaatschap online aan via het platform 3ntrance. De club keurt deze aanvraag goed, vervolgens Triatlon Vlaanderen en dan ontvangt de atleet een digitale ledenpas als bevestiging van zijn/haar lidmaatschap. Deze pas is steeds te raadplegen via het persoonlijk 3ntrance-profiel, waar de atleet zijn/haar gegevens kan beheren, zich kan inschrijven voor wedstrijden of de persoonlijke resultaten kan bekijken.
 • Wie een licentie wil en 12 jaar wordt of ouder, dient zich te onderwerpen aan een medische controle. Deze controle moet herhaald worden om de 4 jaar en voor wie 40 jaar wordt of ouder, om de 2 jaar. De arts ondertekent hiervoor het medisch attest, dat de atleet toevoegt in de online aanvraag. Zonder dit attest kan de wedstrijdlicentie niet goedgekeurd worden.
 • Minderjarige atleten hebben wettelijk gezien een goedkeuring nodig van de ouders/voogd om lid te worden. Dit attest moet niet meer bezorgd worden aan Triatlon Vlaanderen maar aan de club. De club dient dit vervolgens aan te vinken via de clublogin, dan pas kan het lidmaatschap in orde gebracht worden.
 • De atleet is verzekerd vanaf het moment dat de ledenpas is ontvangen tot het einde van het jaar (31 december). Vanaf 1 september kan men reeds aansluiten voor het volgende seizoen.
 • Atleten die naar een nieuwe club willen overkomen, kunnen dit mits een transferformulier in te vullen en aangetekend te bezorgen aan de ex-club en Triatlon Vlaanderen. De transferperiode loopt van 15 oktober tot 15 december.

Wie verder nog specifieke vragen heeft, kan zich uiteraard ook steeds richten tot ons secretariaat (tijdens de kantooruren) contacteer de club manager via clubs@triatlon.vlaanderen.