Verzekering

De ledenpolis van Triatlon Vlaanderen (3Vl) is wereldwijd van toepassing op alle leden van 3Vl.

De ledenpolis heeft 2 waarborgen:

 • Burgerlijke aansprakelijkheid (schade aan derden): is op elk lid van toepassing (zowel recreanten als professionelen).
 • Lichamelijke ongevallen: is op elk lid van toepassing, ook op zelfstandige sporters. Echter, betaalde elitesporters die van een werkgever een bepaalde bezoldiging krijgen vallen onder de arbeidswetgeving en -verzekering, dus de sportpolis is niet op hen van toepassing.
  De waarborg lichamelijke ongevallen van de ledenpolis voorziet in een terugbetaling van de medische kosten (RIZIV) na lichamelijk ongeval. Ze komt niet tussen bij ziekte en voorziet geen bijstand bij ongeval, ziekte en repatriëring.

Aan professionele triatleten, triatleten die deelnemen aan wedstrijden in het buitenland en/of met prijzengeld (ook in België) wordt het advies gegeven hun situatie te bespreken met het ziekenfonds. Indien het ziekenfonds bepaalde situaties uitsluit (bijv. bijstand en repatriëring bij beroepsgerelateerde reizen naar het buitenland), raden we hen aan zelf bij een verzekeringsmaatschappij een reisbijstandsovereenkomst af te sluiten.

De aangifte van het ongeval gebeurt door de club waar de atleet lid is. Hiervoor heeft de clubsecretaris een aantal gegevens nodig (zie verder). Vanaf het moment dat de aangifte online (via Extranet) is ingegeven door de clubsecretaris, komt het dossier automatisch terecht bij Triatlon Vlaanderen. Na controle wordt het dossier doorgestuurd naar Ethias en wordt een dossiernummer toegekend aan het schadegeval. Triatlon Vlaanderen mailt dit nummer naar het slachtoffer en de club, maar de club kan dit ook steeds raadplegen via Extranet. De verdere afhandeling gebeurt door het slachtoffer, dat samen met het dossiernummer verder contact kan opnemen met Ethias, alsook voor het opsturen van de medische documenten. Contactgegevens Ethias (voor medische documenten, te versturen met dossiernummer): Ethias – Zetel voor Vlaanderen Prins-Bisschopssingel 73 3500 Hasselt Telefoon: 011/28.28.00 (ma tot vrij van 8u tot 20u, zaterdag van 9u30 tot 12u30)
Indien de atleet lid is van Triatlon Vlaanderen, gebeurt de aangifte van het ongeval door de club waar de atleet lid is. Is de atleet geen lid van Triatlon Vlaanderen, dan gebeurt de aangifte door de organisatie. De procedure (door club of organisatie) is dezelfde. Voor de aangifte heeft de club/organisatie een aantal gegevens nodig (zie verder). Vanaf het moment dat de aangifte online (via Extranet) is gebeurd door club of organisatie, komt het dossier automatisch terecht bij Triatlon Vlaanderen. Na controle wordt het dossier doorgestuurd naar Ethias en wordt een dossiernummer toegekend aan het schadegeval. Triatlon Vlaanderen mailt dit nummer naar het slachtoffer en de club/organisatie, maar men kan dit ook steeds raadplegen via Extranet. De verdere afhandeling gebeurt door het slachtoffer, dat samen met het dossiernummer verder contact kan opnemen met Ethias, alsook voor het opsturen van de medische documenten. Contactgegevens Ethias (voor medische documenten, te versturen met dossiernummer): Ethias – Zetel voor Vlaanderen Prins-Bisschopssingel 73 3500 Hasselt Telefoon: 011/28.28.00 (ma tot vrij van 8u tot 20u, zaterdag van 9u30 tot 12u30)
De aangifte van een ongeval gebeurt door de club of de organisatie. Hiervoor heeft men een aantal gegevens nodig:
 1. Naam & voornaam slachtoffer (bij minderjarigen de naam & voornaam van de wettelijke vertegenwoordiger)
 2. Adres slachtoffer
 3. Datum (eventueel ook tijdstip) van het ongeval
 4. Ongeval met lichamelijke schade, materiële schade of beide?
 5. Activiteit van het slachtoffer op het moment van het ongeval (atleet/speler of scheidsrechter)
 6. Ongeval gebeurde tijdens de activiteit (kies andere indien triatlon/multisport) of op weg naar/van de activiteit? Indien op weg naar, was dit individueel/in groep en met welk transportmiddel?
 7. Gedetailleerde omschrijving van ongeval
 8. Zijn derden of andere getuigen betrokken bij het ongeval? Zo ja, naam & voornaam van getuigen
 9. Werd een vaststelling (PV) gedaan door een verbaliserende instantie?
 10. Is het slachtoffer werk onbekwaam?
 11. Werd voor dit ongeval reeds een medisch attest ingevuld door de arts? Zo ja, wat is de aard (zie lijst hieronder) en plaats van het letsel?
  1. Aard: fractuur, snijwonde, kneuzing, schaafwonde, spierverrekking, peesverrekking, spierscheur, peesscheur, ontwrichtingen, verstuikingen en verzwikkingen, schuddingen en andere inwendige traumata, afzettingen en enucleaties, andere verwondingen, oppervlakkige traumata, kneuzingen en verbrijzelingen, brandwonden, acute vergiftigingen en acute intoxicaties, effecten van het gure weder en andere uitwendige factoren, verstikkingen, schadelijke effecten van electriciteit, schadelijke effecten van radiaties, meervoudige letsels van verscheidene aard, andere traumata en slecht bepaalde traumata
 12. Eventuele opmerkingen
Een volledig overzicht van de digitale aangifte kan men hier downloaden.

Meer gedetailleerde info over onze verzekering kan je lezen via deze brochure.

Meer vragen? Contacteer ons via info@triatlon.vlaanderen