Verzekering

Verzekering voor leden VTDL (lidkaart + licentie).

Indien een ongeval zich voordoet tijdens een clubactiviteit, een individuele training of op een officiële wedstrijd in binnen- en buitenland (enkel voor licenties), dan dient de verzekeringsaangifte van de leden te gebeuren via de club waar hij/zij aangesloten is.

De club verkrijgt hiervoor van de liga een uiterst persoonlijke code waarmee de aangifte online kan gedaan worden. Met deze code kan de clubsecretaris via het extranet van Ethias een clubdossier openen. Vanaf het moment dat de aangifte daar is ingegeven door de secretaris van de club, komt het dossier bij de liga terecht. Na controle wordt het dossier doorgestuurd naar Ethias en wordt een dossiernummer toegekend aan het schadegeval. De liga mailt het dossiernummer naar het slachtoffer, met de club in CC. Het nummer kan door de clubsecretaris ook geraadpleegd worden via extranet. Samen met het schadenummer dient het slachtoffer vervolgens de medische documenten te versturen naar Ethias. Daarna handelt Ethias het dossier verder af met het slachtoffer.

Instructies voor CLUBS bij aangifte via extranet van Ethias:

 1. Ga naar www.ethias.be
 2. Collectiviteiten
 3. Beveiligd Extranet
 4. Toegang tot extranet: codes ingeven (identificitatie + paswoord)
 5. Kies bovenaan “Eas@net Verzekeringen”en dan “Andere verzekeringen”.
 6. Kies links in het scherm voor “Sportongeval”, “Aangifte schadegeval”.
 7. Selecteer “Polis 45216507 SC – sportpolissen – decreet”.
 8. Op clubcode klikken en dan eigen clubcode selecteren (op code klikken) en gegevens aanvullen.
 9. Nieuwe aangifte: gegevens invullen omtrent slachtoffer (belangrijk dat alle instructies worden opgevolgd en alle beschikbare info wordt vermeld).
 10. Op het einde van de aangifte op bewaar klikken. Nadien kan het dossier nog opgevolgd worden via de “lijst van aangiftes in afwachting”

Verzekering voor Niet-leden VTDL.

Indien een ongeval zich voordoet tijdens een officiële VTDL wedstrijd bij een niet-aangesloten lid, dan dient de verzekeringsaangifte te gebeuren via de organisatie (LOC). De organisator verkrijgt hiervoor van de liga een uiterst persoonlijke code waarmee aangifteprocedures van niet-leden kunnen worden opgestart.

Met deze code kan men via het extranet van Ethias een dossier openen. Vanaf het moment dat de aangifte is ingegeven door een verantwoordelijke van de organisatie, komt het dossier bij de liga & Ethias terecht en wordt een dossiernummer toegekend aan het schadegeval. Samen met dit schadenummer dient het slachtoffer vervolgens de medische documenten te versturen naar Ethias. Het nummer kan door de organisatie geraadpleegd worden via extranet. De organisatie dient het schadenummer te communiceren met het slachtoffer, zodat deze de medische documenten (doktersvoorschrift, briefjes apotheker,…) kan opsturen. Daarna handelt Ethias het dossier verder af met het slachtoffer.

Instructies voor ORGANISATIES bij aangifte via extranet van Ethias:

 1. Ga naar www.ethias.be
 2. Collectiviteiten
 3. Beveiligd Extranet
 4. Toegang tot extranet: codes ingeven (identificitatie + paswoord)
 5. Kies bovenaan “Eas@net Verzekeringen”en dan “Andere verzekeringen”.
 6. Kies links in het scherm voor “Sportongeval”, “Aangifte schadegeval”.
 7. Selecteer “Polis 45216507 SC – sportpolissen – decreet”.
 8. Op clubcode klikken en dan eigen clubcode selecteren (op code klikken) en gegevens aanvullen.
 9. Nieuwe aangifte: gegevens invullen omtrent slachtoffer (belangrijk dat alle instructies worden opgevolgd en alle beschikbare info wordt vermeld).
 10. Op het einde van de aangifte op bewaar klikken. Nadien kan het dossier nog opgevolgd worden via de “lijst van aangiftes in afwachting”.

 

Adresgegevens Ethias (voor medische documenten, te versturen met schadenummer):
Ethias – Zetel voor Vlaanderen
Prins-Bisschopssingel 73
3500 Hasselt

 

Meer info over onze verzekering via deze brochure.