Storting clubsubsidies 2016

Na de bekendmaking van de clubsubsidies 2016 voor de Algemene Vergadering op 4 maart, heeft de VTDL nadien nog een aantal opmerkingen van clubs verwerkt. De nieuwe update kan je hier downloaden. Hiermee worden de subsidies van vorig jaar dan ook afgesloten en zijn deze halverwege maart gestort op de betrokken rekeningen van de clubs. […]


Verslag Startdag VTDL

Op zaterdag 4 maart organiseerde de VTDL haar Algemene Vergadering te Berchem. Aansluitend werd ook een clinic georganiseerd omtrent het gebruik van het online platform (voor clubs en organisatoren) en de startvergadering voor de jeugd. Het team van de liga was alvast tevreden van de opkomst en de input van de aanwezige clubs voor het […]


Heb ik als club stemrecht op de Algemene Vergadering?

Op de Algemene Vergadering van de VTDL hebben enkel “effectieve leden” stemrecht. Wie als club aansluit bij de VTDL, is eerst “toegetreden lid” en na 2 jaar actieve werking binnen de VTDL kan men een aanvraag indienen om effectief lid te worden, met stemrecht op de AV. Welke voorwaarden zijn er nog? Vzw zijn met als […]


VTDL wordt… Stem als club mee voor onze nieuwe naam!

Op zaterdag 4 maart gaat te Berchem de Algemene Vergadering door van de Vlaamse Triatlon & Duatlon Liga. Hierbij worden de clubs uitgenodigd en zullen zij geïnformeerd worden over het werkingsjaar 2016 en de nieuwe doelstellingen & begroting voor 2017. De aanwezige effectieve leden zullen dus ook mogen meestemmen met de nieuwe naam van onze […]


Trainers binnenkort een eigen statuut

Minister van Sport Philippe Muyters heeft een apart statuut uitgewerkt voor trainers, scheidsrechters, coaches of jeugdcoördinatoren die in hun vrije tijd bijverdienen. Het statuut regelt een kader op vlak van fiscaliteit en sociale zekerheid. Vrijetijdswerkers die dus naast hun – minstens halftijdse – job actief zijn in een sportclub, kunnen hier dus gebruik van maken. […]


Clubsubsidies 2016

Op basis van de algemene clubwerking komen aangesloten VTDL-clubs in aanmerking voor subsidies. Deze worden berekend na het betrokken jaar en de club ontvangt deze subsidies wanneer men opnieuw aansluit. Het bedrag zal automatisch gestort worden op rekening van de club. Bekijk hier de clubsubsidies 2016 (update). Bekijk hier de parameters voor de clubsubsidies 2016. Voor 2017 […]


Club Manager doorkruist Vlaanderen

Met de herstructurering heeft de VTDL een specifieke club manager (Sofie Dely) aangeduid die de clubondersteuning van de liga verder moet uitbouwen. Het doel is om enerzijds het contact met het veld te vergroten zodat een duidelijker zicht wordt gekregen op de effectieve (soms clubspecifieke) noden. Van daaruit kan de ondersteuning geoptimaliseerd worden zodat de liga clubs […]


Motiverend coachen in de sport

Sportcoaches doen er goed aan motiverend te handelen, zodat kinderen graag naar de sportclub blijven komen, gedreven zijn om hun eigen leerproces in handen te nemen en veerkrachtig leren omgaan met tegenslagen. Op vrijdag 24 februari (18u, Gent) stellen de auteurs van het boek “Motiverend coachen in de sport” hun werk voor in Gent. Hoe […]


Investeren in eigen infrastructuur?

Steeds meer sportclubs geven aan dat het niet eenvoudig is om als vzw een lening aan te gaan, bijvoorbeeld om eigen sportinfrastructuur neer te zetten. Toch zijn er ook heel wat voorbeelden van sportclubs die er wel in geslaagd zijn om via diverse financieringsmethoden op eigen kracht (sport)infrastructuur neer te zetten. Stel je voor, een […]


Leden aansluiten voor 1 discipline?

Er zijn heel wat clubs die naast het aanbod van triatlon of multisport ook leden toelaten die slechts 1 discipline beoefenen (zwemmen, fietsen of lopen). De VTDL wil daarom een proefproject opstarten om te bekijken of een specifiek lidmaatschap (aan goedkoper tarief) kan aangeboden worden. Dit om de instroom van nieuwe leden te stimuleren of […]