Stand van zaken project Clubgrade

In 2017 diende de Vlaamse Sportfederatie en enkele partners een project in bij de Vlaamse overheid met als doel: methodieken ontwikkelen die het beleidsvoerend vermogen bij sportclubs verhogen. Het project, genaamd Clubgrade, werd aanvaard,  heeft een looptijd van 4 jaar en vertrekt vanuit een bottom-up aanpak: het uitvoerende team vertrekt vanuit concrete uitdagingen en groeikansen van […]


Projectoproep naschoolse sport

Minister Muyters en Sport Vlaanderen lanceren subsidies voor de ontwikkeling van een nieuw naschools sportaanbod. Ze willen hiermee scholen en gemeenten een duw in de rug geven om na de schooluren een structureel naschools sport- en beweegaanbod (hierna “naschoolse sport” genoemd) te ontwikkelen en na de projectperiode structureel te verankeren op lokaal niveau. Niet clubs maar steden, […]


Openwaterzwemmen – wat kan en niet?

Onlangs maakte Sport Vlaanderen bekend dat clubs en hun leden voortaan hun trainingen openwaterzwemmen mogen laten doorgaan in hun sportcentrum te Willebroek (Hazewinkel). Hiervoor werd onlangs een afwijking van de Vlarem-wetgeving goedgekeurd. Voor langeafstandszwemmers en triatleten, die zoekende zijn naar trainingswater in Vlaanderen, is dit een kleine stap vooruit. Er is een voorstel ingediend bij […]


Jaarverslag 2017

Als gesubsidieerde federatie moet Triatlon Vlaanderen jaarlijks rapporteren aan Sport Vlaanderen over haar werking en dus ook de verplichtingen die zij heeft binnen het sportdecreet. Dit werkingsverslag hebben we herwerkt zodat het ook kan verspreid worden naar alle stakeholders, als werkinstrument of naslagwerk voor iedereen die betrokken is bij de werking van Triatlon Vlaanderen. Het […]


Schrijf je in voor Dag van de Sportclubbestuurder

Hoe stel je als club een beleidsplanning op? Hoe (h)erken je temperamenten? Wat met onderhandelingstechnieken of conflict management? Je weg vinden in online boekhouding? Dit is maar een glimp van het programma dat aan bod komt op de Dag van de Sportclubbestuurder. Ben jij iemand die wil leren van een collega-expert? Schrijf je dan nu […]


Stand van zaken omtrent belangenconflict verenigingswerk

De goedkeuring van het wetsvoorstel omtrent het “onbelast bijklussen” werd in januari verhinderd door een belangenconflict dat door de Franstalige commissie van het Brusselse parlement werd ingeroepen. Momenteel is het zo dat er ten vroegste vanaf juni 2018 verder kan gestemd worden. Meer info via deze link.


GDPR

Op 25 mei 2018 gaat de nieuwe Europese privacywet (GDPR) van kracht. Triatlon Vlaanderen onderneemt momenteel stappen om in orde te zijn met de richtlijnen voor de verwerking van persoonsgegevens. Zoals eerder aangekondigd, dienen ook clubs hierin stappen te ondernemen. Download hier de handleiding die is ontwikkeld voor clubs. De tools die horen bij dit stappenplan, […]


GDPR op maat van je club

Tegen 25 mei moeten organisaties de nieuwe privacywetgeving (GDPR) nakomen. Hoe pak je dit aan als sportclub? Dynamo Project ontwikkelde hiervoor een handleiding en tools ter ondersteuning (ook beschikbaar via de clubaccount op i-Triatlon). Of schrijf je in voor een van de bijscholingen in jouw regio (maart of april). Als medewerker van een erkende sportclub […]


Breng je stem uit op de Algemene Vergadering 3Vl

Als aangesloten club heb je niet automatisch stemrecht op de Algemene Vergadering van Triatlon Vlaanderen. Om hiervoor in aanmerking te komen, moet je aan een aantal voorwaarden voldoen: Vzw zijn met als bijzonder doel de deelname aan triatlon/multisport te bevorderen Reeds 2 jaar actief zijn binnen Triatlon Vlaanderen Minstens 20 aangesloten leden hebben Gestructureerde clubwerking […]


Proficiat aan alle jeugdclubs!

Het jeugdfonds van Triatlon Vlaanderen (met steun van Sport Vlaanderen) ondersteunt verenigingen die op een gestructureerde en kwalitatieve manier aan jeugdwerking doen. Dit betekent dat elk jaar opnieuw de jeugdwerking van deze jeugdclubs wordt geëvalueerd en beloond door middel van een toelage en kwaliteitslabel. In 2017 werd het jeugdfonds grondig herwerkt in samenwerking met de […]