Wapen je als club tegen de nieuwe privacywetgeving

Op 24 mei 2016 trad een nieuwe Europese wetgeving rond privacy in werking. Deze wetgeving is beter gekend als “Algemene Verordening Gegevensbescherming” (AVG of ook wel “GDPR” genoemd) en heeft als doel de burger beter te beschermen rond de verwerking van persoonsgegevens. Er werd een overgangsperiode van 2 jaar voorzien, waardoor organisaties tot 25 mei 2018 […]


Belangrijke data voor clubbestuurders en – medewerkers

Op zaterdag 20 januari (Huis van de Sport, Berchem) organiseert Triatlon Vlaanderen haar startdag en nodigt hierbij al haar stakeholders uit om actief deel te nemen aan een werksessie rond een uitdagend thema, wat moet zorgen voor meer groei van de triatlon en multisport in Vlaanderen. In de namiddag volgt een actief programma (optioneel) met […]


Nieuw statuut verenigingswerk

Het Federale Zomerakkoord van vorig jaar maakte melding van de mogelijkheid om vanaf 2018 tot 500 euro per maand bij te verdienen zonder belast te worden of sociale zekerheidsbijdrage te moeten betalen. Ook de sportsector werd hierin opgenomen zodat trainers, sportbegeleiders of officials die in hun vrije tijd bijverdienen in de club eindelijk een apart statuut verenigingswerk hebben. De kogel […]


Nieuw Huishoudelijk Reglement 3Vl

In het kader van goed bestuur heeft het bestuur van Triatlon Vlaanderen het Huishoudelijk Reglement aangepast. Klik hier voor de laatste versie.


Welke korting genieten de leden van de club?

Vanaf 2018 is 3Vl gestart met het aanbod van het gezinsabonnement. Vanaf 3 leden kunnen gezinnen hierop beroep doen of aanvragen via hun persoonlijk profiel. Concreet wordt hierbij een korting toegekend op het individueel lidmaatschap. Een tweede aspect is een uitgebreid 3ntrance-profiel waarbij één ouder andere gezinsleden kan inschrijven op wedstrijden. Om als club een […]


Geweld in de sport?

Om als club een veilig sportklimaat uit te bouwen, is het van belang om steeds over de integriteit van elk lid te waken en zijn of haar integriteit te respecteren. Soms wordt deze overschreden bij fysiek of psychisch geweld. Hiervoor kan men terecht bij de hulplijn 1712 (of via de facebooklink). Download hier de 1712-affiche en maak ze […]


Ledenadministratie bij de club

Wanneer een atleet zijn of haar licentie vernieuwt of indien een nieuw lid zich aanmeldt bij de club, wordt vanuit het i-Triatlon platform een automatische mail gestuurd naar de club. De club kan zelf kiezen naar welk emailadres dit wordt verstuurd (of kan ook meerdere emails toevoegen). Hoe doe je dit? Via de clubaccount –>”Algemene […]


Subsidies voor sportevenementen

Organiseer je als club (vzw) in Vlaanderen een triatlon of multisportevent met een bovenlokale uitstraling en een competitief of recreatief karakter? Of organiseer je een internationale wedstrijd of paratriatlon-event? Dan kan je in aanmerking komen voor financiële ondersteuning door de Vlaamse Overheid (Sport Vlaanderen). Meer info over de voorwaarden via deze link. Voor organisaties die doorgaan tussen 1 januari 2018 […]


Seizoen 2018 van start!

Vanaf 1 september kunnen clubs hun clublidmaatschap voor seizoen 2018 aanvragen/hernieuwen. Via de online clubaccount/algemene gegevens kan een nieuwe aansluitingsperiode aangevraagd worden. Na het vervolledigen van alle gegevens (update algemene gegevens & technische fiche) en de betaling van de clubbijdrage (€ 500) op rekening van de VTDL, kan deze goedgekeurd worden. Pas daarna kunnen atleten hun […]


Jeugdoverleg 11/7/2017

Op het vlak van jeugdwerking staan een aantal nieuwe initiatieven gepland voor volgend seizoen. Na een brainstorming heeft de VTDL deze initiatieven verder uitgewerkt en op 11 juli gepresenteerd aan de jeugdclubs voor feedback. Het verslag en de presentatie van dit overleg kan je hier terugvinden. Feedback op deze voorstellen is nog mogelijk tot 31 […]