Wat wijzigt er met de nieuwe vzw-wetgeving?

Op 1 mei 2019 zal het nieuwe verenigingenrecht in werking treden. Nieuw op te richten verenigingen (dus die na 1 mei worden opgestart) zullen onmiddellijk onder de wet vallen, maar bestaande verenigingen krijgen iets meer tijd om zich in orde te stellen (en o.a. hun statuten aan te passen), nl. tot 1/1/2024. Clubs die meer […]


Hoe een aangifte doen van verenigingswerk?

Verenigingswerk moet je eerst en vooral aangeven via www.bijklussen.be. Ook zorg je voor een overeenkomst inzake het verenigingswerk. Deze overeenkomst wordt ondertekend voordat het verenigingswerk van start gaat. Een model kan je downloaden via Dynamo Project (link). Daarna geef je bij het begin van de maand het geschatte bedrag in dat de verenigingswerker zal ontvangen. Op […]


Wat is kwaliteit binnen de sportclub?

Op dit moment ondersteunt 3VL clubs via een subsidiefonds op basis van een aantal algemene parameters zoals ledenaantal, aantal opgeleide trainers, participatie aan events, wedstrijdorganisaties, aantal officials en deelname aan het beleid. Het clublandschap is echter heel divers en gevarieerd in initiatieven. Juist om die clubs te ondersteunen met een engagement naar meer kwaliteit, wil […]


Infosessie rond financiering sportinfrastructuur

Bij de opmaak van het Globaal Sportinfrastructuurplan Vlaanderen (2016) bleek dat er bij de financiering van sportinfrastructuur, naast het voorzien van een structurele subsidieregeling, ook een grote behoefte bestaat naar andere financieringsinstrumenten. Voorbeelden hiervan zijn: waarborgen, winwin-leningen, achtergestelde leningen …In oktober 2018 organiseerde Sport Vlaanderen reeds twee infosessies georganiseerd rond financiering van sportinfrastructuur. Gezien de grote […]


Clubwegwijzer

Ben je als club op zoek naar specifieke bijscholingen, lesgevers of IT-ondersteuning? Neem dan een kijkje in onze clubwegwijzer voor mogelijke partners.


Verdubbeling plafond vrijwilligersvergoeding

Sinds 1 januari 2019 kunnen bepaalde categorieën van vrijwilligers een hoger plafond van vrijwilligersvergoeding ontvangen; namelijk van 1.388,40 euro per jaar tot 2.500,00 euro per jaar (geïndexeerde bedragen). Concreet gaat het ook over vrijwilligers in de sportsector; met name: sporttrainer, sportlesgever, sportcoach, jeugdsportcoördinator, sportscheidsrechter, jurylid, steward, terreinverzorger-materiaalmeester, seingever bij sportwedstrijden. Er zijn wel enkele aandachtspunten: 1) Een combinatie van […]


Jeugdoverleg 2019

Op dinsdag 29 januari te Berchem (Huis van de Sport, vanaf 19u) organiseert 3VL opnieuw een jeugdoverleg voor alle jeugdclubs of clubs die geïnteresseerd zijn om met jeugdwerking te starten. Op deze vergadering zullen de eerste resultaten van het vernieuwde jeugdfonds worden gepresenteerd, alsook de jeugdcircuits 2019 en enkele good practices uit het veld. Ben […]


Nieuw seizoen in een nieuw jasje

Wie zich wou inschrijven voor een van onze events, heeft het al gemerkt. Het vernieuwde inschrijvingsplatform 3ntrance is visueel aantrekkelijker en de eerste stappen richting een meer gebruiksvriendelijk platform werden gezet. In 2019 zetten we dit voort. Mocht je als club of gebruiker nog een probleem tegenkomen, laat het ons dan zeker weten!


Data regionale clubmeetings 2019

In 2019 zullen opnieuw regionale clubmeetings worden georganiseerd. Inhoudelijk zullen deze iets veranderen; met zowel een vormings- en een overlegmoment op regionaal niveau. Hieronder alvast de eerste data (meeting start steeds om 19u30). 26/4 Dendermonde 8/5 Kortrijk Gelieve vooraf in te schrijven via de clubmanager.


Veilig sporten vanaf 2019?!

Na Nieuwjaar willen atleten hun goede voornemens inlossen en zorgeloos de bijgekomen kilo’s eraf sporten. Zorg er dan ook als club voor dat hun lidmaatschap zeker hernieuwd is. Via het ledenbeheer (en de referentiedatum van 1/1/2019) kan je zien welke atleten reeds in orde zijn en wie dus niet. Hernieuwen kan via het persoonlijk 3ntrance-profiel of via […]