Proficiat aan alle jeugdclubs!

Het jeugdfonds van Triatlon Vlaanderen (met steun van Sport Vlaanderen) ondersteunt verenigingen die op een gestructureerde en kwalitatieve manier aan jeugdwerking doen. Dit betekent dat elk jaar opnieuw de jeugdwerking van deze jeugdclubs wordt geëvalueerd en beloond door middel van een toelage en kwaliteitslabel. In 2017 werd het jeugdfonds grondig herwerkt in samenwerking met de […]


Samen vooruit op startdag Triatlon Vlaanderen

Op 20 januari verzamelde een kleine maar geëngageerde groep van ongeveer 25 afgevaardigden zich voor de startdag in Berchem. Het doel was om in kleinere werkgroepen heel concreet rond een aantal thema’s te werken (zie hieronder). Er werden heel wat problemen aangekaart maar ook oplossingen aangeboden. Triatlon Vlaanderen verzamelt deze input en zal de info […]


Verenigingswerk uitgesteld wegens belangenconflict

De laatste rechte lijn naar het “onbelast bijklussen”, waar het verenigingswerk (alsook dus in de sportsector) deel van uitmaakt, werd afgelopen vrijdag 19 januari onderbroken door een ingeroepen belangenconflict door de Franstalige Commissie van het Brusselse Parlement. Concreet betekent dit dat de bespreking en de stemming van het wetsontwerp op federaal niveau tijdelijk is opgeschort. Een overlegcomité tussen […]


Lidmaatschap hernieuwd?

Vanaf 1 januari start officieel het nieuwe seizoen en lidmaatschap bij Triatlon Vlaanderen. Echter, atleten kunnen reeds vanaf september hun lidmaatschap hernieuwen voor het volgende jaar, immers heel wat sportclubs werken met startperiodes in september maar ook heel wat wedstrijden starten hun inschrijvingen in het najaar. Sommige atleten hebben hun lidmaatschap of licentie nog niet […]


Wapen je als club tegen de nieuwe privacywetgeving

Op 24 mei 2016 trad een nieuwe Europese wetgeving rond privacy in werking. Deze wetgeving is beter gekend als “Algemene Verordening Gegevensbescherming” (AVG of ook wel “GDPR” genoemd) en heeft als doel de burger beter te beschermen rond de verwerking van persoonsgegevens. Er werd een overgangsperiode van 2 jaar voorzien, waardoor organisaties tot 25 mei 2018 […]


Belangrijke data voor clubbestuurders en – medewerkers

Op zaterdag 20 januari (Huis van de Sport, Berchem) organiseert Triatlon Vlaanderen haar startdag en nodigt hierbij al haar stakeholders uit om actief deel te nemen aan een werksessie rond een uitdagend thema, wat moet zorgen voor meer groei van de triatlon en multisport in Vlaanderen. In de namiddag volgt een actief programma (optioneel) met […]


Nieuw statuut verenigingswerk

Het Federale Zomerakkoord van vorig jaar maakte melding van de mogelijkheid om vanaf 2018 tot 500 euro per maand bij te verdienen zonder belast te worden of sociale zekerheidsbijdrage te moeten betalen. Ook de sportsector werd hierin opgenomen zodat trainers, sportbegeleiders of officials die in hun vrije tijd bijverdienen in de club eindelijk een apart statuut verenigingswerk hebben. De kogel […]


Nieuw Huishoudelijk Reglement 3Vl

In het kader van goed bestuur heeft het bestuur van Triatlon Vlaanderen het Huishoudelijk Reglement aangepast. Klik hier voor de laatste versie.


Welke korting genieten de leden van de club?

Vanaf 2018 is 3Vl gestart met het aanbod van het gezinsabonnement. Vanaf 3 leden kunnen gezinnen hierop beroep doen of aanvragen via hun persoonlijk profiel. Concreet wordt hierbij een korting toegekend op het individueel lidmaatschap. Een tweede aspect is een uitgebreid 3ntrance-profiel waarbij één ouder andere gezinsleden kan inschrijven op wedstrijden. Om als club een […]


Geweld in de sport?

Om als club een veilig sportklimaat uit te bouwen, is het van belang om steeds over de integriteit van elk lid te waken en zijn of haar integriteit te respecteren. Soms wordt deze overschreden bij fysiek of psychisch geweld. Hiervoor kan men terecht bij de hulplijn 1712 (of via de facebooklink). Download hier de 1712-affiche en maak ze […]