Aansluitingen 2017 van start

Vanaf heden kunnen clubs (en bijgevolg atleten) zich aansluiten voor 2017. Hiervoor dient de club eerst online haar profiel aan te vullen of aan te passen en de betaling van het jaarlijkse lidgeld in orde te brengen. Nadien kunnen atleten zich vervolgens via de club aansluiten. Opgelet: wegens het nieuwe decreet voor sportfederaties, zijn een […]