G-sportbeurs over sporten met een visuele beperking

Wil je als club werken rond personen met een visuele beperking? Kom dan naar de trefdag op 7 juli in Gent. Dit evenement wordt georganiseerd door Parantee-Psylos in samenwerking met Low Vision UZ Gent en sportdienst Gent. De sportproefbeurs vindt plaats in de voormiddag, de trefdag in de namiddag. Meer info via deze link.


Openwaterzwemmen in Willebroek

Sinds vorig jaar kunnen triatleten op een reglementaire wijze deelnemen aan openwater trainingen in Sport Vlaanderen Willebroek. Voor dit jaar zijn de voorwaarden iets gewijzigd: Wat blijft behouden? Organisatie van 20 trainingen; wekelijks op dinsdag van 18u30 tot 20u30 Zwemtrainingen gaan nog steeds door in de eerste twee roeibanen en dit tot aan de 1000 m. […]


Samenwerking met andere sportclubs in jouw gemeente?

Sport Vlaanderen lanceerde een oproep voor een nieuw project, met de naam Sportwijk X. Het doel van het project is om samenwerkingsverbanden op te zetten tussen sportclubs die geografisch dicht bij elkaar liggen. Interesse? Stimuleer dan je gemeente om een projectvoorstel in te dienen (voor 23/4)! De samenwerking tussen sportclubs kan verschillende resultaten beogen: een betere organisatie en werking […]


Dag van de Sportclubbestuurder – 10e editie

Dit jaar blazen de bijscholingsdagen “Dag van de Sportclubbestuurder” 10 kaarsjes uit en dus is er reden tot feest! Verder wordt er naar 3 edities gegaan in plaats van 5. Alvast te noteren in de agenda: Zaterdag 5 oktober in Gent Zaterdag 16 november in Genk Zaterdag 7 december in Mechelen Meer concrete info volgt […]


Wat wijzigt er met de nieuwe vzw-wetgeving?

Op 1 mei 2019 zal het nieuwe verenigingenrecht in werking treden. Nieuw op te richten verenigingen (dus die na 1 mei worden opgestart) zullen onmiddellijk onder de wet vallen, maar bestaande verenigingen krijgen iets meer tijd om zich in orde te stellen (en o.a. hun statuten aan te passen), nl. tot 1/1/2024. Clubs die meer […]


Hoe een aangifte doen van verenigingswerk?

Verenigingswerk moet je eerst en vooral aangeven via www.bijklussen.be. Ook zorg je voor een overeenkomst inzake het verenigingswerk. Deze overeenkomst wordt ondertekend voordat het verenigingswerk van start gaat. Een model kan je downloaden via Dynamo Project (link). Daarna geef je bij het begin van de maand het geschatte bedrag in dat de verenigingswerker zal ontvangen. Op […]


Wat is kwaliteit binnen de sportclub?

Op dit moment ondersteunt 3VL clubs via een subsidiefonds op basis van een aantal algemene parameters zoals ledenaantal, aantal opgeleide trainers, participatie aan events, wedstrijdorganisaties, aantal officials en deelname aan het beleid. Het clublandschap is echter heel divers en gevarieerd in initiatieven. Juist om die clubs te ondersteunen met een engagement naar meer kwaliteit, wil […]


Infosessie rond financiering sportinfrastructuur

Bij de opmaak van het Globaal Sportinfrastructuurplan Vlaanderen (2016) bleek dat er bij de financiering van sportinfrastructuur, naast het voorzien van een structurele subsidieregeling, ook een grote behoefte bestaat naar andere financieringsinstrumenten. Voorbeelden hiervan zijn: waarborgen, winwin-leningen, achtergestelde leningen …In oktober 2018 organiseerde Sport Vlaanderen reeds twee infosessies georganiseerd rond financiering van sportinfrastructuur. Gezien de grote […]


Clubwegwijzer

Ben je als club op zoek naar specifieke bijscholingen, lesgevers of IT-ondersteuning? Neem dan een kijkje in onze clubwegwijzer voor mogelijke partners.


Verdubbeling plafond vrijwilligersvergoeding

Sinds 1 januari 2019 kunnen bepaalde categorieën van vrijwilligers een hoger plafond van vrijwilligersvergoeding ontvangen; namelijk van 1.388,40 euro per jaar tot 2.500,00 euro per jaar (geïndexeerde bedragen). Concreet gaat het ook over vrijwilligers in de sportsector; met name: sporttrainer, sportlesgever, sportcoach, jeugdsportcoördinator, sportscheidsrechter, jurylid, steward, terreinverzorger-materiaalmeester, seingever bij sportwedstrijden. Er zijn wel enkele aandachtspunten: 1) Een combinatie van […]