Opleidingen en bijscholingen

Eén van de meest elementaire behoeften in het Vlaams sportaanbod is een betere en meer professionele begeleiding. De absolute voorwaarde hiervoor is een degelijke opleiding en bijhorende bijscholingen. De Vlaamse Trainersschool (VTS) speelt hierin een centrale rol. De VTS werd in 1994 opgericht als samenwerkingsverband tussen Bloso, de Vlaamse universiteiten en Hogescholen met een opleiding LO (VUB, UGent, KU Leuven) en de Vlaamse Sportfederatie vzw (VSF) als vertegenwoordiger van alle door de Vlaamse overheid erkende sportfederaties, waaronder de Vlaamse Triatlon en Duatlon Liga (VTDL).

Trainersopleidingen

Er bestaan vier opleidingsniveaus: Initiator, Instructeur B, Trainer B, Trainer A. Voor elke opleiding is er een specifiek competentieprofiel uitgewerkt dat de leidraad is voor het uitoefenen van de specifieke functie van lesgever/trainer op het terrein. Dit gaat van lesgevers die de recreatieve werking van de sportclub begeleiden tot trainers die topsportatleten begeleiden. Lees zeker onze FAQ voor meer informatie.

Elk opleidingsniveau bestaat uit twee delen:

  • Het algemeen gedeelte: wordt meermaals per jaar over het hele land georganiseerd. Meer info en de kalender vindt u op de website van VTS.
  • Het specifiek gedeelte triatlon/duatlon wordt georganiseerd in samenwerking met de VTDL. Hier vindt u meer specifieke info over deze opleidingen.

Trainersbijscholingen

Een uitgebreid aantal bijscholingen vindt u ook terug op de VTS PLUS kalender.