Nieuwe club

Samen met de atleten en organisaties vormen clubs of verenigingen één van de belangrijkste stakeholders van de VTDL. Via clubs kunnen atleten op een duurzame en sporttechnisch kwalitatieve manier in contact komen met triatlon of multisport. Daarom heeft de VTDL een ondersteuningspakket uitgebouwd voor die clubs die zich hiervoor willen engageren. Uiteraard in een uiterst gezellige clubsfeer!

Elke vereniging, hetzij feitelijk vereniging, vzw of andere vennootschapsvorm, kan zich aansluiten bij de VTDL. Er is een jaarlijkse clubbijdrage van € 500, hiervoor krijgt men als club:
 • Een digitaal clubplatform waarbij de club alle ledenadministratie kan beheren, clubgegevens gepubliceerd worden, triatlon- of multisportorganisaties kunnen aangemaakt worden, ... Dit platform is automatisch gelinkt aan 3ntrance, dè database waar alle organisaties, inschrijvingen en atleten van de VTDL worden samengebracht in één groot netwerk.
 • Een jaarabonnement op het triatlon- & multisportmagazine "stop&go" (trimestrieel).
 • Men komt als club in aanmerking om ondersteuning te krijgen voor subsidies (zie verder).
 • De mogelijkheid om clubactiviteiten te organiseren (eetfestijn, stage, ...) waarbij de aangesloten leden & medewerkers automatisch verzekerd zijn.
 • De mogelijkheid om aan een gunstig verzekeringstarief wedstrijden (triatlon, multisport, run&bike, jogging, ...) te organiseren en beroep te doen op VTDL-ondersteuning.
Voor clubs die "effectief lid" willen worden van de VTDL, met stemrecht op de Algemene Vergadering, zijn er een aantal minimumvoorwaarden. Meer info via de VTDL-statuten.
In 2017 is onderstaande clubondersteuning mogelijk:
 1. Algemene clubsubsidies: op basis van de algemene clubwerking ontvangt men subsidies. Bekijk hier de voorwaarden en parameters. De subsidies worden uitbetaald in het jaar x+1 (voorjaar), wanneer de club opnieuw aansluit.
 2. Ondersteuning voor jeugdclubs: clubs die een jeugdwerking willen uitbouwen, kunnen beroep doen op het "sterrenplan" om financiële ondersteuning te krijgen. Klik hier voor meer info.
 3. Ondersteuning voor starters: clubs die focussen op beginnende sporters, komen in aanmerking voor het "start 2-project". Bekijk hier de voorwaarden.
 4. Ondersteuning bij organiserende clubs: een triatlon of multisport organiseren is niet niks. De VTDL heeft een dienstverlening uitgewerkt met een extra fonds om die organisatoren een duwtje in de rug te geven.
 5. Topsportlabel: wie als club talent in huis heeft en hier lokaal een professioneel en kwalitatief kader wil voor uitbouwen, kan in aanmerking komen voor het label van de topsportclub. Klik hier voor meer info of contacteer de topsportcoördinator.
 6. Deelname aan clinics, georganiseerd door de VTDL (eventueel in samenwerking met Dynamo Project), zowel voor clubadministratie als sporttechnisch verantwoordelijken.
 7. Triatlon Academy: dè trainersvereniging van de VTDL dat een kennis- en discussieplatform creëert om clubtrainers beter op te leiden.
Hieronder het stappenplan om een clubaanvraag in te dienen:  
 1. Vraag een clublogin aan via info@triatlon.vlaanderen. Hiervoor hebben we de officiële clubnaam, afkorting en een emailadres van de contactpersoon nodig.
 2. Je ontvangt van ons een clublogin waarbij je als club online kan registreren via de blauwe CLUB-login knop (rechtsboven) op onze homepage.
 3. Vul als clubadministrator alle clubgegevens in, via het submenu "Profiel". Doe een aanvraag voor het specifieke aansluitingsjaar en integreer ook de clubbestuurders, -trainers en trainingsuren van de club. Zo kunnen bestuurders en trainers zich lid maken aan een goedkoper tarief (korting van € 20).                                                                                             Opgelet, voor nieuwe bestuurders en trainers (nog niet in onze database) moet eenmalig een nieuw profiel aangemaakt worden. De persoon in kwestie vult dit best zelf in, aangezien verschillende gegevens (geboortedatum, adres, rijksregisternummer) worden opgevraagd.
 4. Na de aanvraag wordt een factuur opgemaakt ter waarde van € 500 (clubbijdrage). Dit kan gestort worden op rekening van de VTDL (BE16 0011 7665 6274) met vermelding van de clubnaam.
 5. Na ontvangst van de clubbijdrage wordt de aanvraag officieel goedgekeurd, verschijnt jullie club online en kunnen atleten zich via 3ntrance (zie homepage - knop rechtsboven) aansluiten via jullie club.
Als aangesloten club kunnen atleten zich lid maken van de federatie via jullie club. Er bestaan verschillende soorten lidmaatschap, afhankelijk van de eigen noden. Klik hier voor meer info. Hieronder een overzicht van de belangrijkste info voor clubs die jullie aan leden kunnen meegeven:  
 •  Atleten kiezen tussen ofwel een basislidmaatschap, ofwel een wedstrijdlicentie. Afhankelijk van hun ambitie om deel te nemen aan VTDL-wedstrijden (recreatief of competitief), is het interessanter voor een atleet om vanaf 2 of meer wedstrijddeelnames te kiezen voor een wedstrijdlicentie. Kinderen onder de 12 jaar, nemen steeds een basislidmaatschap (multimove of kids), zij kunnen steeds deelnemen aan VTDL-events met een gratis daglicentie.
 • Er zijn kortingstarieven voor jongere atleten, clubbestuurders, clubtrainers en officials.
 • De atleet vraagt het VTDL-lidmaatschap online aan via het platform 3ntrance. De club keurt deze aanvraag goed, vervolgens de VTDL en dan ontvangt de atleet een digitale ledenpas als bevestiging van zijn/haar lidmaatschap. Deze pas is steeds te raadplegen via het persoonlijk 3ntrance-profiel, waar de atleet zijn/haar gegevens kan beheren, zich kan inschrijven voor wedstrijden of de persoonlijke resultaten kan bekijken.
 • Wie een wedstrijdlicentie wil (vanaf 12 jaar), dient zich te onderwerpen aan een medische controle. Deze controle moet herhaald worden om de 4 jaar en voor wie 40 jaar wordt of ouder, om de 2 jaar. De arts ondertekent hiervoor het medisch attest, dat de atleet toevoegt in de online aanvraag. Zonder dit attest kan de wedstrijdlicentie niet goedgekeurd worden.
 • Minderjarige atleten hebben wettelijk gezien een goedkeuring nodig van de ouders/voogd om lid te worden. Dit attest moet niet meer bezorgd worden aan de VTDL maar aan de club. De club dient dit vervolgens aan te vinken via de clublogin, dan pas kan het lidmaatschap in orde gebracht worden.
 • De atleet is verzekerd vanaf het moment dat de ledenpas is ontvangen tot het einde van het jaar (31 december). Vanaf 1 oktober kan men reeds aansluiten voor het volgende seizoen.
 • Atleten die naar een nieuwe club willen overkomen, kunnen dit mits een transferformulier in te vullen en aangetekend te bezorgen aan de ex-club en VTDL.

Wie verder nog specifieke vragen heeft, kan zich uiteraard ook steeds richten tot ons secretariaat (tijdens de kantooruren) of bereikbaar ons non-stop via info@triatlon.vlaanderen.